วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2554

คําขวัญประจําจังหวัดจันทบุรี

คำขวัญ จังหวัดจันทบุรี (จบ.)
"น้ำตกลือเลื่อง เมืองผลไม้ พริกไทยพันธุ์ดี อัญมณีมากเหลือ เสื่อจันทบูร สมบรูณ์ธรรมชาติ สมเด็จพระเจ้าตากสิน**้ชาติ รวมญาติที่จันทบุรี"

แหล่งที่มาhttp://www.dek-d.com/board/view.php?id=1973817

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น